Ethiek werving en selectie: Gelijke kansen krijgen en nemen.
916
post-template-default,single,single-post,postid-916,single-format-gallery,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Ethiek werving en selectie: Gelijke kansen krijgen en nemen.

Een organisatie die goed presteert is vaak een resultaat van goed functionerende medewerkers, die deze organisatie vormen. Een geschikte werving en selectiebeleid bepaalt de kwaliteit van de instroom, zorgt voor een goede doorstroming van werknemers en een goed personeelsbeleid in bedrijven en instellingen. Daarom moet een goed onderbouwd en verantwoorde werving en selectie procedure ontwikkeld worden.

Sociaal-maatschappelijke veranderingen

Tegenwoordig wordt deze werving en selectie procedure zwaar op de proef gesteld door de veelzijdige samenleving die is ontstaan na de sociaal-maatschappelijke veranderingen van afgelopen decennia. De ethiek van werving en selectie heeft te maken met veel elementen. Zoals vergrijzing, vrouwen die deelnemen aan de arbeidsmarkt, verkleuring en mindervaliden. Verder spelen een tekort aan bepaalde gekwalificeerde mensen die uit het buitenland geworven worden en een groot tekort aan zorgverleners een rol. Bovendien dragen de snelle technische ontwikkelingen ook bij aan de verandering. Bedrijven zijn sneller en resultaat gerichter geworden. Verder heeft het gebruik van sociale media een centrale rol bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

Wetgeving

Bij ethiek werving selectie wordt door deze diversiteit op de arbeidsmarkt dus complex. Hoe ver kunt u en wilt u gaan om de juiste kandidaat te selecteren en wat zijn de wettelijke grenzen? HR consulenten zijn de sleutelfiguren voor organisaties bij het werven en selecteren van medewerkers. Hun taak is tegenwoordig een grote uitdaging. De wet heeft de grenzen voor ethiek werving selectie goed aangegeven. De gelijke behandelingswetgeving is helder. Ongelijke behandeling van mensen moet voorkomen worden en mensen mogen niet uitgesloten worden van werk. In theorie is het allemaal goed geregeld de wet staat boven iedereen. Werkgevers hebben door de diversiteit de mogelijkheid om de meest geschikte kandidaat te selecteren voor hun organisatie. Op deze manier wordt de doorstroom bevordert. Niemand wordt uitgesloten en iedereen heeft een eerlijke kans op een juiste werkplek.

Impact

In de praktijk blijkt dit complexer te zijn. Kandidaten op de arbeidsmarkt krijgen (pakken) niet altijd dezelfde kansen. Adverse impact is veelal gebaseerd op verschillende kenmerken. De kandidaat, testen, beoordelaar en de context. Het belangrijkste kenmerk is de sociale media. De informatie over potentiële kandidaten op sociale media is vaak omvangrijker dan die verkregen wordt via een sollicitatie of test. De wet is nog niet duidelijk genoeg over de informatie die vanuit het internet verkregen wordt. Onderzoekers hebben over de ethiek hiervan en het aanpassen van wetgeving nog verschillende meningen. Hoewel de NVPO hier een duidelijk standpunt in heeft: De informatie die verkregen wordt via sociale media moet relevant zijn voor de betreffende functie. En mag geen inbreuk maken op de privacy van de kandidaat. HR professionals moeten terecht selectief functioneren binnen de kaders van wetgeving en ethiek en gelijke kansen creëren voor kandidaten.

No Comments

Post a Comment