Privacy op de werkvloer
939
post-template-default,single,single-post,postid-939,single-format-gallery,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer: wat mag een werkgever wel en niet doen?

Privacy is een groot goed. Ook op de werkvloer waar regels gelden die een werkgever moet naleven als het om je persoonlijke levenssfeer gaat. Natuurlijk mogen werkgevers weten wat je op een werkdag zoal uitvoert. Daar zijn ook allerlei digitale middelen voor, zoals locatiegegevens bijhouden, volgen van email en opnames van telefoongesprekken. Of zelfs camerabewaking om diefstal te voorkomen.

Er zijn echter wel grenzen die de werkgever moet respecteren. Dat is van groot belang voor alle werknemers. Waarom? Omdat je privacy een belangrijk onderdeel vormt van je ontwikkeling en verantwoordelijkheid. In het verlengde daarvan levert je privacy een bijdrage aan je geluk.

Wij zien het recht op privacy op de werkvloer als basisrecht dat werkgevers niet moeten aantasten. Dat is tevens een voorwaarde om een perfecte balans te creëren tussen werk en privé. De rechten voor privacy op de werkvloer vinden overigens de oorsprong in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De AVP is ingevoerd op 25 mei 2018 en is van toepassing verklaard in alle lidstaten van de Europese Unie.

Verhouding privacy en cameratoezicht

Het recht van privacy op de werkvloer is te vertalen naar de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een simpel voorbeeld is te geven als je denkt aan de toepassing van camera´s in bedrijfspanden. Is het toegestaan dat een werkgever camera´s ophangt? Het is alleen toegestaan om camera´s op de werkvloer te gebruiken als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van de werkgever.

Daarbij mag er echter geen sprake zijn van een grove schending van je privacy. Bovendien is je werkgever aan meerdere strenge regels gebonden. Bij het systematisch inzetten van cameratoezicht is het nodig dat je werkgever een Data Protecton Impact Assesment uitvoert. Een DPIA is altijd nodig als er sprake is van verborgen camera´s. Het plaatsen van camera´s om beeldopnames te maken, valt onder de verwerking van persoonsgegevens.

Er moet voor het gebruik van camera´s natuurlijk een duidelijk doel zijn en dat is niet het bespioneren van medewerkers. Behalve als er bijvoorbeeld een vermoeden bestaat dat een werknemer diefstal pleegt. In dat geval is het gebruik van een verborgen camera voor het doel om bewijs te verzamelen toegestaan. Er is wat dat betreft dus geen sprake van een absoluut recht op privacy op de werkvloer. Het is niet toegestaan om camera´s te plaatsen om je reguliere werkgedrag in de gaten te houden. Dat is wel een bedreiging van je persoonlijke levenssfeer en schending van je privacy.

Hoe zit het dan met de controle van email?

De privacy op de werkvloer heeft betrekking op je persoonlijke levenssfeer. In hoeverre is het dan toegestaan dat je werkgever email controleert? In alle redelijkheid is het toegestaan dat werkgevers zakelijk mailverkeer controleren. Bijvoorbeeld om na te gaan of je als werknemer je taken tijdens je werktijd wel volbrengt. Hierover is een uitspraak geweest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2016.

Een medewerker stuurde privéberichten via een zakelijk account. Het verbod daarop was overigens bekend bij de medewerker. De conclusie luidde dat er geen sprake was van schending van de privacy omdat het hier om inzage in een zakelijk account ging. Er is overigens wel sprak van het aantasten van de privacy op de werkvloer als een werkgever een privé account controleert. Of zich inzicht verschaft in privé communicatie.

Privacy aantasting door kledingvoorschriften

Er gelden voor veel beroepsgroepen natuurlijk bepaalde kledingvoorschriften. De privacywetgeving is daar aardig strikt in. Er zijn meerdere aspecten die als rechtvaardigingsgrond dienen om kledingvoorschriften te hanteren. Het is uiteraard maar de vraag in hoeverre die een aantasting van je privacy vormen. Een beperking van privacy op de werkvloer is in bepaalde situaties sneller te rechtvaardigen.

Dit is het geval als het gaat om de professionele uitstraling. Als data gedreven denker en als meedogenloze uitvoerder weet je natuurlijk al dat professionaliteit belangrijk is. Een professionele uitstraling hoort daar als vanzelfsprekend bij. Ook met betrekking tot andere aspecten geldt dat het plausibel is je privacy op het gebied van uiterlijk aan te tasten. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid, uniformiteit en hygiëne.

• Professionele uitstraling
• Veiligheid
• Uniformiteit
• Hygiëne

Privacy bij ziekte vaak een probleem

Privacy op de werkvloer is gerelateerd aan het aan het werk zijn. In het verlengde daarvan zijn er eveneens privacyregels voor andere situaties. Bijvoorbeeld als je ziek thuis bent. Wat mag je werkgever dan wel en niet doen in het kader van de privacy? Het is om je privacy te beschermen niet toegestaan dat je werkgever je vraagt naar de oorzaak en aard van je ziekte. Dat is alleen voorbehouden aan de bedrijfsarts of aan de arbodienst. Overigens is het vaak zo dat de werkgever deze regels schendt uit onwetendheid.

Wat zijn de gevolgen bij schending van de privacy?

Er gelden regels voor de privacy op de werkvloer, maar wat gebeurt er bij het schenden van het recht? Het is mogelijk dat overtreding van de privacyregels een aanleiding is om een schadevergoeding te claimen. Overigens is het ook mogelijk dat het College Bescherming Persoonsgegevens een boete oplegt. Uiteraard hangt het van de aard van de situatie af wat de mogelijke gevolgen zijn bij de aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Zo is het voor het opleggen van een boete nodig dat er sprake is van ernstig verwijtbare nalatigheid.

Het mag duidelijk zijn dat het van belang is om de privacy op de werkvloer in acht te nemen. Dat belang geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

No Comments

Post a Comment